30.6.15 – 30 days wild #30

shapeimage_1-28

Unfinished business

 

Wel am brofiad sobor o bleserus oedd ymuno â’r ymgyrch ar gyfer 30 Diwrnod Gwyllt. Mae rhaid diolch i’r ymddiriedolaeth bywyd gwyllt am eu gweledigaeth.

Mae’r 30 diwrnod wedi dod i ben – ac mae wedi gwneud gwahaniaeth pendant i’r ffordd dwi wedi cysylltu da’n nghynefin. Mae cymaint mwy i neud. Ches i ddim cyfle i frolio ‘llyfr natur iolo williams’ – mae cyfraniad y llyfr ma at eirfa Cymru yn hollbwysig. Ches i ddim cyfle i sôn am gymaint o bethau eraill sydd wedi’u hysbrydoli gan fyd natur. Gobeithio y bydd un arall blwyddyn nesa’!

Yn y cyfamser, mi fues i’n ddigon lwcus heddi i orwedd ar lan y môr – ac arogli effaith yr haul ar bopeth o gwmpas. Arogl hallt a chynnes a ffordd perffaith i ystyried ac i gofio holl ddigwyddiadau anhygoel Mis Mehefin 2015.

Heno, mi fydd y planedau Iau a Gwener yn cynnig gwledd gweledol ar gyfer y dathlu.

Well, what an enlightening experience ’30 Days Wild’ has been. Hats off to the wildlife trusts for such an visionary and inspiring idea.

The 30 days are almost over – and I was amazed how much of a difference it made to the way I connected with my environment. There’s so much more to do. I didn’t get a chance to praise Iolo Williams’ Welsh Language nature book. What an amazing, priceless resource. I didn’t get a chance to talk about so many other connections. I just hope there will be another 30 Days Wild next year!

In the meantime, I was very lucky today to simply lie by the sea. Today’s heat has instantly transformed so many scents. Salty sea and summer sun – simply a perfect way to remember all the incredible connections of June 2015.

Tonight, Venus and Jupiter will display their finest conjunction of 2015 to celebrate.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s