5.6.18. 30 Days Wild #5 Carbon and “We’re still Here”

(English Follows)

Mae’r “30 Diwrnod Gwyllt yn gyfle i neud dau beth am fis bob blwyddyn. Yn gynta’, chwilio am gyfleoedd i neud rhywbeth newydd i gysylltu da natur. Yn ail, chwilio am gyfleodd i gwestiynu neu gysylltu da natur ar ddiwrnodau cyffredin!

Cyfle heddi i ystyried beth nes i ddysgu wrth weithio ar “We’re Still Here” gyda Commonwealth a NTW y llynedd. Sioe am waith dur Port Talbot. Gwaith sy’n ddibynnol ar lo. Gwaith sy’n ddibynnol ar garbon. Carbon yw’r pedwerydd elfen o ran biomas yn y bedysawd. Tarddiad yr enw yw “carbo” o’r Lladin am lo. Mae 18% o’n cyrff yn garbon. Felly mae carbon yn un o’r elfennau hanfodol ar gyfer bywyd. Unrhyw fywyd. Pob bywyd.

Pam myfyrio cymaint am garbon heddi? Wel, wrth ail neud y wal, mi fues yn ail osod darnau o ‘carboniferous limestone’ oedd yn boblogaidd iawn fel addurniadau ar gyfer yr ardd yn y 70au a’r 80au. Mi fuodd pobl yn dwyn tunelli o amryw fynyddoedd – ac yn enwedig o’r Preseli. Mi fuodd y cerrig ma’n llonydd am dros 300 miliwn o flynyddoedd. Un fflach o ffasiwn – a dyna ddiwedd ar y llonyddwch!

 

IMG_7117.JPG

“30 Days Wild” offers opportunities to try new things, but also to try and find connections with the natural world during ‘normal’ days.  Today offered an opportunity to reflect on the wonderful experience of working on ‘We’re Still Here” with Commonwealth and National Theatre Wales last year. The show was about the steel works in Port Talbot. The steel works is dependent on coal for the manufacturing process. That makes it dependent on carbon. Carbon (etymologically) is derived from the latin ‘Carbo’ which means coal.

So, carbon is the forth most common element in the universe. We are 18% carbon. Carbon is a vital component of life. All life.

Why reflect about carbon today. Well, I’m working on restoring a wall in the garden that was capped with pieces of ‘carboniferous limestone’. These were popular garden features in the 70’s and 80’s. So much so that people pilfered vast quantities from mountain tops – especially the Preseli.

These very interesting and visually pleasing rock features remained largely untouched for over 300 million years. In a flash of fashion, they were moved, displayed, traded and relocated. Sadly, many are now being discarded in the back of skips with no recognition of their history or story.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s