13.6.18 30 Days Wild #13 Finding random

(ENGLISH FOLLOWS)

IMG_7147                        IMG_7148

Dwi’n ymwybodol bod y gweithredoedd byrfyfyr ar gyfer 30 Diwrnod Gwyllt wedi bod yn brin eleni. Dyna’r ffordd mae’r cyfan yn gweithio i fi. Weithiau mae ambell i beth yn dod i’r wyneb yn naturiol yn ystod y dydd, a weithiau mae ambell i beth yn rhan o’r paraotadau sy’n creu naws chwilfrydig i’r diwrnod!

Heddiw mi fues i’n gweithio ym mae Caerdydd, felly dyma gyfle i grwydro amser cinio i chwilio am ysbrydolaeth. Mi roedd yr un cynta’ yn gwrthdaro â’r argyfwng plastig. Yn nythu ar delar neu diwb, mi roedd pâr o gotieir yn fodlon iawn eu byd. Iddyn nhw, mi roedd y darn yma o blastig yn creu lloches perffaith. Nid felly’r sbwriel oedd yn rhanenau eraill o’r bae.

O’cwmpas hefyd, mi roedd casgliad o flodau gwyllt yn dathlu segurdod y strimer. Mae na sawl peth i ddathlu ac i ganmol mewn darnau o dir sydd wedi eu hesgeuluso!

IMG_7149.JPG   IMG_7150.JPG

img_7151.jpg         IMG_7152.JPG

I’ve been aware that most of my activities for this year’s 30 Days Wild haven’t been very random. That’s the way it works, some days I wait for the random to come to me, and other days I negate the random by planning something from my ‘to do’ list.

Today, I was working down in Cardiff Bay. I didn’t have anything planned, so I went for a walk lunchtime in search of something random. My first discovery made me smile all day. A pair of nesting coots were making a mockery of the plastic debate. Their nest was safely cradled by a floating tyre or tube. The picture didn’t capture it very well, but it was a very safe haven – and a sharp contrast to the floating rubbish in other parts of the bay.

The surrounding area allowed nature to celebrate the silence of the strimmer. Wild flowers were everywhere. Not all abandoned land is barren. Quite the opposite – this land is thriving and made me adapt last night’s Jurassic Park quote:

“Plants don’t need our protection, they need our absence”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s