19.6.18 30 Days Wild #19 Weed and grass

(ENGLISH FOLLOWS)

Dwi’n edmygu edrychiad parchus y lawnt sydd newydd gael cropad; ond sda fi ddim byd yn erbyn lawnt sy’n llawn blodau a ‘chwyn’. Pam ein bod yn casau chwyn cymaint? Dyma cyndeidiau’r planhigion sydd yn ein gwelyau blodau – ond mae ein heffaith ar bioamrywiaeth yn hynod o negyddol. Felly dyma gyfle i edrych ar y lawnt (sydd heb ei dorri ers wythnos) a gwerthfawrogi’r meillion, y meillion bach (lesser trefoil) a’r blodau menyn. Ffefryn heno oedd y llygaid y dydd a gwerthfawrogi tarddiad yr enw wrth iddynt grebychu yn yr hwyrnos.

IMG_7174.JPG IMG_7173.JPG IMG_7176.JPG

I admire the look (and fragrance) of a newly cut lawn – but I also admire the variety of plants that can sustain an equally impressive green carpet. Why do we resent ‘weeds’ so much? What is the definition of a ‘weed’ anyway? These ‘unwanted’ flowers are the genetic ancestors of our prize winning flowers. They also deserve a place on the podium.

So, tonight I quickly admired my uncut lawn – and the biodiversity and variety and of migrant occupiers. The clover, the lesser trefoil, and the buttercup. But tonight’s favourite was the common daisy. In Welsh it carries the name of ‘Llygaid y dydd’ (The eyes of the day) and when you see it recoiling at night then you fully appreciate the derivation of the name.

IMG_7175.JPG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s