26.6.19 30 Days Wild #26 Iechyd Da.

Weithiau, mae eistedd yn yr awyr agored yn ddigon.

Yr heulwen. Yr awel. Caneuon yr adar. Yr awyr. Y llonyddwch. O ie – a’r cwrw (mae hopys yn wyllt iawn – Humulus lupulus) Iechyd da.

IMG_8102

Sometimes, a chance to sit outside is as wild as you want to be.

The sun. The breeze. The bird soundscape. The sky. The tranquility. Oh yes – and the beer (hops are pretty wild things you know – Humulus lupulus). Iechyd Da.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s