12.6.20 30 Days Wild #12 Rhithiol o wyllt

Odyw e’n bosib i fod yn wyllt, neu i gyslltu da natur mewn ffordd rhithiol? Pwy oedd yn deall ystyr rhithiol cyn mis Mawrth? Beth yw ein perthynas da natur mewn oes digidol? Tan eleni, mi fydde’n rhwydd iawn i ateb y cwestiwn (o safbwynt personol). Sdim byd i faeddu profiad uniongyrchol a chorfforol. Ond mae 2020 yn wahanol. Yn cynnig drws i ddyfodol llawn newidiadau. Ac un o’r newidiadau hynny yw’r bont rhwng technoleg a natur. Odi hynny am y gorau? Ai’r dechnoleg sy’n cario’r ateb? Neu ni – y bobl?

Beth bynnag yw’r ateb, mae’r 2 yma wedi bod yn rhan o 30 Diwrnod Gwyllt eleni:

https://www.bbc.co.uk/programmes/b007qgm3

https://www.dyfiospreyproject.com

So, simply put, can 30 Days Wild be digital in any way? Or does it have to be a physical connection? Prior to this year, my personal answer would be straightforward. Nothing can replace the physical activity. But 2020 is different. This year is opening a door to a future that will be different in so many ways. One of the fundamental changes will be the transformed bridge between technology and nature. Will it be better? Is it the technology that makes it better – or the people? Either way, Springwatch online and the excellent Dyfi Osprey project have been a part of my 30 Days Wild this year.

And to celebrate, here’s a totally unrelated picture of some lichen and oak:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s