20.06.2022 30 Days Wild #20 Gwylan y Penwaig, clematis, chwilod a marwolaeth di-angen.

Mae’r angen i warchod teulu newydd ifainc yn gryf iawn o fewn ein cymdogion o wylanod y penwaig. Dyma’r rheswm:

Cyw yn cuddio tu ôl i’r simne.

Yng ngeiriau Iolo, mae gwylan y penwaig yn ‘wylan swnllyd, gyfarwydd ac, ar y cyfan yr wylan fawr fwyaf niferus’.

Odyn, ma nhw’n swnllyd.

Odyn, ma nhw’n rhieni arbennig o dda – ac yn cynyddu am y rhesymau amlwg ‘ma.

Ond mae nhw’n mynd amdana’i os dwi allan mewn siorts ar hyn o bryd. Beth sy’n beryglus am siorts o’i gymharu â thrwser? Oes rhywbeth yng nghefn meddwl y gwylanod sy’n perthyn i brofiad câs gyda rhywun yn gwisgo siorts?

Dyma hi yn mynd amdana’i dros hanner cant o weithiau yn yr ardd heddi:

Ar nodyn drist, oedd rhaid claddu mwyalchen (aderyn du) ifainc nath foddi yn y pwll yn yr ardd. Oedd y brigyn dianc wedi disgyn i’r dŵr, a rhaid ei fod yn ormod o bellter i gyrraedd y cerrig ar yr ochr arall.

Diwrnod newydd, siwrne newydd yn y car i fesur nifer y chwilod. Er iddi fod yn ddiwrnod braf, yr un oedd y canlyniad. Dim un. Na’i drial ar bob cyfle cyn i’r cynllun orffen ar ddiwedd Awst.

A bach o brydferthwch i gwpla.

Nes i ofyn y cwestiwn i’n hunain neithiwr, pam fy mod wedi dewis blodyn lliwgar fel enghraifft o brydferthwch. Mae prydferthwch hefyd yn cynnyws planhigion a chreaduriaid unlliw. Ond, mae rhywbeth trawiadol a hudolus am liw hefyd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s