18.6.18 30 Days Wild #18 – 0.01%

Mae un arolwg wedi trawsnewid popeth i fi eleni.

Dyma fe:

https://www.theguardian.com/environment/2018/may/21/human-race-just-001-of-all-life-but-has-destroyed-over-80-of-wild-mammals-study

One report has changed my perspective on everything this year.

This is it:

https://www.theguardian.com/environment/2018/may/21/human-race-just-001-of-all-life-but-has-destroyed-over-80-of-wild-mammals-study

Advertisements

17.6.18 30 Days Wild #17 Multiple shades of stratus grey

(ENGLISH FOLLOWS)

Am ddiwrnod arbennig i edrych lan ac edmygu’r cymylau. Y cymylau stratus yw y rhai mwya’ diflas i nifer o bobl. Sdim patrymau pert neu gyfle i weld eleffantod! Sdim amrywiaeth. Sdim symudiad. Dim ond un blanced cyson yn geidwad i’r glaw mân. Ond heddiw, mi roedd yn dywyswr diferion gwerthfawr o ddŵr i’r planhigion a’r anifeiliaid. Mae wedi bod yn gyfnod sych iawn – ac mae arogl persawr y trofannau yn brofiad pleserus yng ngorllewin Cymru.

Rhinwedd arall i’r cymylau hyfryd yma yw i ddymchwel y ffin rhwng tir, gorwel ac awyr. Mae popeth yn unedig – am gyfnod.

IMG_7168.JPG   IMG_7169.JPG

Every day in all types of weather brings something different to appreciate and study. In a day of ‘dull’ grey monotone, the stratus and nimbostratus clouds still provide plenty of contrast and interest. There may not be many opportunities to look for imaginative shapes or cloud elephants, but there is nothing threatening in the slow moving and drizzle giving skyline.

And in that precipitation, the plants and animals receive a welcome drop of rain after the recent dry spell. The essential fragrance of the tropics temporarily rests in West Wales.

My favourite feature, however, is how the stratus clouds merge the defining features of land, horizon and sky. Everything feels connected. Everything feels unified – for a while.

16.6.18 30 Days Wild #16 House Party

(ENGLISH FOLLOWS)

Mae gen i dŷ haf – ar waelod yr ardd. Lle delfrydol i fynd ar wyliau am awr neu ddwy! Mi fuodd e’n gyfle bore ma i ddiffodd y radio, i ymlacio ac i wrando ar adar y to yn canu (yn y to) ac yn cyfathrebu (eto) gan eu bod nhw’n byw yn y to! Mae rhannu’r un gofod gyda chyd-drigolion yn fraint ac yn anrhydedd- y han fwya o’r amser!

Weithiau mae cyfle i wrando a gwylio yn sgiliau anghyfarwydd yn y byd sydd ohoni. Y dasg oedd i drial gweithio mas beth oedd bwrdwn a chynnwys y sgwrs. Yn sicr, mai tipyn o gynydd yn yr egni amser mae bwyd o fewn cyrraedd.

Mae clip yn y ddolen Twitter – nid oes modd i osod y clip fan hyn.

 

So, I have a summer house (grand title!) at the bottom of the garden and it’s perfect place to go on holiday for an hour or two! This morning, I muted the radio and relaxed whilst listening to the House Sparrows who have a mutual claim on the summer house by the nature of their name (just like Scottish clans!) In fact, there are at least 3 nests there this year so the singing can get quite loud, but they seldom party beyond 9 o’clock.

Sharing the same living space with co-inhabitants is such a joy for the majority of the time!

The ability to sit, watch and listen are disappearing skills in this rapidly moving world. My task is to try and decode some of the messages in the chirps and the songs. One thing is certain, the volume, intensity and energy certainly increases when food arrives in the vicinity.

I’ve placed a clip on Twitter with this link!

 

 

 

 

 

 

15.6.18 30 Days Wild #15 Buzzard audio

(ENGLISH FOLLOWS)

A’i fi yw e, neu os unhryw un arall yn mwynhau clywed galwad y boda? Galwad sy’n neud i adar arall ymateb yn addiffynnol iawn ac i fod yn gwbwl wyliadwrus o’r grym tu ôl i’r prydferthwch. Mi fues i’n grwando ar y 2 ‘ma bore ma. Yn cylchdroi yn yr awyr gyda cyn lleied o ymdrech. Yn cylchdroi wrth sylwi ar bob manylyn ar y llawr. Y manylyn sy’n amhosib i fi weld – tra mod i’n 6 troedfedd ac mae’r adar tua 100 troedfedd yn yr awyr! Falle fod ‘na fygythiad yn yr alwad, ond dwi wrth fy modd yn ei glywed.

 

IMG_7156.JPG   IMG_7155.JPG

IMG_7157

 

Is it me, or does anyone else find the call of a buzzard comforting? I know it’s a trigger for defence and battening down the hatches for other birds, but I get hypnotised by it.

I watched these 2 this morning. Circling with such little effort. Harnessing the power of air pressure. And even though they seemed to be circling aimlessly, they had a greater sense of what was around my feet than I did. I’m 6 foot tall. They were about 100 feet in the air. But they were the master – and I was the hypnotised bystander.

14.6.18 30 Days Wild #14 Dŵr

(ENGLISH FOLLOWS)

Falle nad yw e’n wyllt iawn ar hyn o bryd, ond mi roedd cyfle i ymlacio wrth ochr y nant fach ger Smith House yn hyfryd. Mae’r sibrwd tawel yn creu naws o lonyddwch ar hyn o bryd – er ei fod e’n wahanol iawn yn y gaea’ pan mae’r llif yn ddigon i symud cerrig anferth a thunellu o bridd! Y lleddf a’r llon o fewn 12 mis.

Wedi dweud hynny, mae rhagolygon y tywydd ar gyfer y mis nesa’ yn neud i fi feddwl falle bydd pop diferyn o ddŵr yn werthfawr erbyn mis Awst.

 

IMG_7154.JPG

 

There’s nothing quite like the soothing and relaxing trickle of a brook to place the mind in a totally relaxed state. But this little brook has the potential to become quite a beast during the winter months. Boulders and tons of soil are easily moved during very stormy days or nights. All aspects of yin and yang within 4 seasons.

But sitting here and thinking about the long range forecast for next month makes me think that every single drop of water might be a very precious commodity come August – even in Wales!

13.6.18 30 Days Wild #13 Finding random

(ENGLISH FOLLOWS)

IMG_7147                        IMG_7148

Dwi’n ymwybodol bod y gweithredoedd byrfyfyr ar gyfer 30 Diwrnod Gwyllt wedi bod yn brin eleni. Dyna’r ffordd mae’r cyfan yn gweithio i fi. Weithiau mae ambell i beth yn dod i’r wyneb yn naturiol yn ystod y dydd, a weithiau mae ambell i beth yn rhan o’r paraotadau sy’n creu naws chwilfrydig i’r diwrnod!

Heddiw mi fues i’n gweithio ym mae Caerdydd, felly dyma gyfle i grwydro amser cinio i chwilio am ysbrydolaeth. Mi roedd yr un cynta’ yn gwrthdaro â’r argyfwng plastig. Yn nythu ar delar neu diwb, mi roedd pâr o gotieir yn fodlon iawn eu byd. Iddyn nhw, mi roedd y darn yma o blastig yn creu lloches perffaith. Nid felly’r sbwriel oedd yn rhanenau eraill o’r bae.

O’cwmpas hefyd, mi roedd casgliad o flodau gwyllt yn dathlu segurdod y strimer. Mae na sawl peth i ddathlu ac i ganmol mewn darnau o dir sydd wedi eu hesgeuluso!

IMG_7149.JPG   IMG_7150.JPG

img_7151.jpg         IMG_7152.JPG

I’ve been aware that most of my activities for this year’s 30 Days Wild haven’t been very random. That’s the way it works, some days I wait for the random to come to me, and other days I negate the random by planning something from my ‘to do’ list.

Today, I was working down in Cardiff Bay. I didn’t have anything planned, so I went for a walk lunchtime in search of something random. My first discovery made me smile all day. A pair of nesting coots were making a mockery of the plastic debate. Their nest was safely cradled by a floating tyre or tube. The picture didn’t capture it very well, but it was a very safe haven – and a sharp contrast to the floating rubbish in other parts of the bay.

The surrounding area allowed nature to celebrate the silence of the strimmer. Wild flowers were everywhere. Not all abandoned land is barren. Quite the opposite – this land is thriving and made me adapt last night’s Jurassic Park quote:

“Plants don’t need our protection, they need our absence”

12.3.18 30 Days Wild #12 Jurassic

Un byr heddi! Wedi bod yn y sinema heno, ac mae’n ddiddorol chwilio am ddyfuniadau gwyddonol mewn ffilm fel Jurassic Park. Ond mi nes i fwynhau hon . . . .

A very short one today. Even in the world of cinema and entertainment, there are quotations and scenes that make you think of reality. Tonight, in Jurassic Park, my favourite quote was:

“It’s not our protection that animals need, it’s our absence”