23.6.19 30 Days Wild #23 Siôn a Siân

Bore ‘ma, oedd rhagolygon tywydd am yr wythnos yn darogan glaw bob dydd (heb law dydd Mercher). Erbyn pnawn ‘ma, mae’r cyfan wedi newid. Dwi’n falch fy mod yn byw ar blaned sydd ddim yn rhagweladwy.

Pwy arall sy’n cofio’r Siôn a Siân i helpu da’r tywydd? A ‘Siôn ‘run shwt’ yn gyson ar y naw!

IMG_8057

This morning, the forecast for the week was rain every day barr one. By tonight. It’s a very different picture. I love the fact that the weather is beyond predictable science. Or do I just appreciate the fact that the weather is beyond control? Either way, it works for me. And does anyone else remember a ‘Siôn a Siân’ to predict their weather? No? Ok, then, just me.

 

images

 

Advertisements

22.6.19 30 Days Wild #22 Life and Death

Un o’r llyfrau sydd wedi creu argraff mawr ar fy mywyd yw’r llyfr ‘Mysteries of Life and Death’. Mi fuodd yn rhan allweddol o’m mhlentyndod. (Dim Sali Mali i fi!)

Mi oedd arogl marwolaeth yn gyffredin iawn yng nghefn gwlad wrth i anifail drigo yn y goedwig. Dwi ddim yn sylweddoli arno cymaint dyddiau ‘ma (neu fi sy’n treulio llai o amser yn yr awyr agored?

Un peth sy’n sicr, mae llai o anifeiliaid ar ochr yr hewlydd – ac nid safon y gyrrwyr sydd wedi gwella.

Dyma fochyn daear ar y ffordd i Drimsaran:

As opposed to the usual list of influential childhood books, my ‘most read’ book was a fairly gruesome ‘Mysteries of Life and Death’ (I blame the school bookclub!)

Death as a process of life has always been fascinating to me. The cyclic nature. It probably explains my lack of a quest for a religion to appease my curiosity. I simply don’t need it. I don’t fear it.

The smell of death was also a part of my childhood. A rotting carcass in the woods, or the side of the road. It’s not a smell I encounter very often these days. I don’t think that improved driving skills is a factor, so I guess there are simply less animals.

This badger was on the Trimsaran road. If possible, I always try to move any road casualty off the road. Don’t know why exactly. Respect? Or to offer a carrion meal to the food chain? Probably a bit of both.

21.6.19 30 Days Wild #21 Spittlebug

Nes i golli pob blog ar gyfer 2017 wrth i hen gyfrifiadur farw. Un o’r pethau nes i archwilio oedd ‘llyfant y gwair cyffredin’ – philaenus spumaris. Tristwch oedd clywed am ymgyrch i adnabod lleoliadau’r trychfil wrth baratoi ar gyfer cyrhaeddiad ‘xylella’ ym Mhrydain. Dyma’r bacteria sydd wedi achosi cymaint o ddifrod yn Ewrop (ymhlith coed olewydd ac eraill). Y pryder nawr yw y bydd Xylella yn cyrraedd Cymru ac achosi cymaint o ddifrod i rywogaethau cynhenid – gan gynnwys y dderwen. Mae’r tirlun yn newid cymaint yn dilyn effaith Hymenoscyphus fraxineus ar goed ynn. Mae perygl mawr na fydd y genhedlaeth nesa’ yn gweld yr un fersiwn o Gymru a’r hyn sydd da ni ar hyn o bryd.

 

 

All my 30 Days Wild blog entries for 2017 died at the same time as my old MacBook. One of the entries was about the spittlebug – froghopper. It was dismaying to read this appeal on the BBC website:

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-48383730

There is a genuine impending threat that the ‘xylella’ bacteria is about to arrive in Wales and Britain. If so, there’s a huge potential impact on a number of native species including oak trees. The impact of Hymenoscyphus fraxineus (ash dieback) is quite horrific already. If our oak trees are also under attack – this version of Wales that we now enjoy will never be the same again.

Today, I completed a survey to identify the location of spittlebugs and to identify which species. Just in one patch of our garden (predictably lavender) there were 29 juvenile spittlebugs. With the help of the guidance, they were identified as the Meadow Spittlebug, Philaenus spumarius. I’ll now try to find some Neophilaenus and Aphrophora species when I’m out and about.

20.6.19 30 Days Wild #20 Welsh, proud and a fungi

Felly, Cymru yw un o wledydd mwya’ cyfoethog y byd am fadarch, ffwng a stwff. Dros 112 o rywogaethau. Fel popeth arall mae nifer ohonyn nhw’n diflannu. Dwi’n edmygu mycolegwyr yn fawr. Ymddiddori mewn pwnc arbennigol lle mae’r nifer o’r engrheifftiau’n cael eu hadnabod fel pethau hyll. Sai’n meddwl bo nhw’n hyll. Mae nhw’n hyfryd. Ond mae nhw’n newid cymaint yn ystod eu cylch bywyd fel bod e’n anodd eu hadnabod. Fydda’i fyth yn mycolegwr. Dyma rhai sy’n tyfu ar bwys llwybr cyhoeddus ym Mhenbre.

IMG_8033

So, Wales is a very rich country when it comes to fungi. With over 112 species (with many in decline) we have a resource to be protected – despite the apparent lack of ‘beauty’ (eye of the beholder and all that). In fact, I really admire mycologists.

In 2016 the number of fungi species outnumbered the number of mycologists. Plantlife Cymru decided to do something about it.

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-38015638

I wonder how they’re getting on?

If any read this, perhaps they can confirm if these found on a rotting stump near a public footpath in Pembrey today are glistening ink caps / coprinus micaceous? I’ll never be good enough to call myself a mycologist.

 

 

19.6.19 30 Days Wild #19 “Hei, ti!”

“Hei, ti”

“Pwy, fi?”

“Ie, ti, Ioan-cetyn-actor-sy’n-meddwl-bo-ti’n-gwbod-lot-a-sgrifennu-blog-ar-y-we-thing-na. Ti’n pasio fi ar dy feic bob blwyddyn ac yn sgrifennu am y blodau yn y clawdd ond ti erioed wedi sylwi arna’i. Ti ddim hyd yn oed yn nadod y’n enw. Odwi’n rhyw salw i dy flog neu beth?”

“Na, dim o gwbwl”

“Wel ffinda mas beth yw’n enw a sgrifenna amdana’i de”

“Iawn, na’i neud. Boneddigion a boneddigesau, dyma’r ‘ddeilen gron / Umbilicus rupestris’ hyfryd”

IMG_7948

“Hey, you”

“Who, me?”

“Yes, you Ioan-half-an-actor-who-thinks-he-knows-a-lot-and-spouts-on-the-net-thingy. Every year you pass me on your bike and write about all the other lovely flowers – but never mention me. I bet you don’t even know my name. Am I too dull or boring for your blog?”

“No, not at all”

“Well, write about me then”

“Ok. I will. Ladies and Gentlemen. May I introduce you to the gorgeous Navelwort / umbilicus rupestris.”

 

18.6.19 30 Days Wild #18 Willow bee

Mae ychwanegiad i erddi Colby eleni gyda’r wenynen hyfryd yma. Mae’r gerddi i gyd wedi gosod themau ar gyfer gwenyn a chacwn. Mae’n ddiddorol, mae’n addysgol ac yn cynnig adloniant hefyd. Roedd ‘creu’ adloniant yn ddawn oedd y cenedlaethau cynt yn rhagori ac yn gwerthfawrogi llawer gwell na ni. Y tuedd heddi’ yw i dderbyn adloniant, ond mae ‘creu’ adloniant yn tanio’r dychymyg, y chwilfrydedd a’r atgofion.

 

There’s a giant willow bee in Colby Gardens this year (lucky it’s not made of holly as well!). In fact, there’s a bee theme around all of the gardens. The theme is interesting, educational and offers some entertainment. We’re losing the ability to create entertainment these days. We receive it – but seldom create it. When we do, we ignite our curiosity, imagination and memories. The challenge is to make the natural world entertaining and sustainable. There we are. Simples!

17.6.19 30 Days Wild #17 “Cadw bywyd gwyllt yn wyllt / Keeping wildlife wild”

Mae digwyddiadau ddoe wedi sbarduno newid cyfeiriad yn y blog ar gyfer heddi’.

Yn gynta’, roedd e’n ddiwrnod hir! Ar un adeg o’n i becso bod y fam hwyiad yr eithin wedi cael niwed difrifol. Dwi’n meddwl falle bod hi wedi hedfan heibio bore ma – felly gobeithio bod hi’n iawn. Ma’r cywion yn saff ac yng ngofal Ysbyty adar Gŵyr. Mae’r perchnogion, Simon Allen a Karen Kingsnorth yn bobl rhyfeddol. Mae eu gwaith a’u dyfalbarhad yn hollol ysbrydoledig. Mae nhw’n neud gwahaniaeth aruthrol i’r byd natur yn Ne Cymru – a thu hwnt.

Mi wedodd Simon un peth trawiadol, “Cadw bywyd gwyllt yn wyllt”.

Mae hwnna wedi neud i fi feddwl am y ffordd mae’r broses a ddadcysylltu yn parhau o ddydd i ddydd. Mae ein siopiau’n llawn anifeiliaid ‘ciwt’. Mae’n dderbyniol erbyn hyn i gael addurn o anifail yn ein tai ac yn ein gerddi. Mi fydde presenoldeb cwningen iawn yn yr ardd yn peri gofid a phryder i nifer. Mae tipyn o waith i’w wneud er mwyn ail gysylltu.

 

The events of yesterday have changed the content of today’s blog. Firstly, it was a long day and I genuinely thought that the female Shelduck may have suffered a bigger injury than initially thought when she flew and abandoned the ducklings.

I think she may have flown over this morning (with the drake) so hopefully she’ll live on to have a successful brood next year. The 4 ducklings are with Gower Bird Hospital. The owners Simon Allen and Karen Kingsnorth are truly amazing. Their commitment and dedication to their work is astonishing. They make a huge contribution to the natural world of S. Wales – and beyond.

Simon said something that has stuck with me today. “Keeping wildlife wild”.

I’ve been thinking about this disconnection all day. Our shops are full of ‘cute’ animals. But if we have a live version in our gardens then it leads to all sorts of confusion and concern. We’re becoming conditioned to the version of wildlife portrayed by ornaments. There’s a lot of work to be done to re-connect.