Gallery

2018 30 Days Wild #23 Off grid

 

Off grid, and solstice – a heuldro haf without bottled water or toilet paper.

A tent, a sleeping bag, tinned soup and a meadow that offers a fragrance that can’t be bottled. An evolutionary safe, an open key with a lock accessible to no-one and everyone.

This is today. A sanctuary within Waun y Gwiel that challenges every fibre of agriculture and progressive detachment. The fundamentals of fragrance and functionality lost to monoculture.

and then this:

DSC04680.jpeg

A continuous buzz of insect flight; silent exponents of secluded superstardom. Meadow browns, speckled wood, damsel flies, dragon flies, frogs, grasshopers, spiders in a micro universe of webbed paradise and an array of insects that deny all supposition of my ignorance. Mimicry and denial.

DSC04724.jpeg

Water, earth, air, fire and my own metallic deficiency.

DSC04670.jpeg

Traha dynoliaeth yn y cymylau tra ymyrraeth

DSC04714.jpeg

Ac egin. Hâd a thyfiant.

Nature is battling. Clinging, enduring.

Mankind is dwindling. Failing, denying.

 

Advertisements

20.6.18 30 Days Wild #20 Green roofs

(ENGLISH FOLLOWS)

Mi wnaethon ni adeiladu cwt ar gyfer coed tan 5 mlynedd yn ôl a gosod to gwyrdd ar ei ben. Mi fuoedd cymaint o lwyddiant dyma osod to gwyrdd ar y tŷ haf newydd yn yr ardd. Mae’n edrych yn eitha’ smart mae rhaid gweud! Wrth mynd ar ysgol i dynnu’r llun heddi’, cefais gyfle hefyd i sylweddoli cymaint o bryfed sy’n cymryd mantais o’r wledd a’r olygfa. Bonws hyfryd!

IMG_7184.JPG      IMG_7185.JPG

This is the green roof we placed on a log storage shed we built some 5 years ago. We liked it so much that we included a green roof on our new build shed last year. We’re quite pleased with the results of that too!

IMG_7179.JPG

When I went up on the ladder to take this picture today – the whole roof was buzzing with insect activity. So as well as having free insulation and a nicer aspect for your neighbours, we’ve also created a little haven with a view for our insect co-inhabitants. That’s a win, win in my book.

19.6.18 30 Days Wild #19 Weed and grass

(ENGLISH FOLLOWS)

Dwi’n edmygu edrychiad parchus y lawnt sydd newydd gael cropad; ond sda fi ddim byd yn erbyn lawnt sy’n llawn blodau a ‘chwyn’. Pam ein bod yn casau chwyn cymaint? Dyma cyndeidiau’r planhigion sydd yn ein gwelyau blodau – ond mae ein heffaith ar bioamrywiaeth yn hynod o negyddol. Felly dyma gyfle i edrych ar y lawnt (sydd heb ei dorri ers wythnos) a gwerthfawrogi’r meillion, y meillion bach (lesser trefoil) a’r blodau menyn. Ffefryn heno oedd y llygaid y dydd a gwerthfawrogi tarddiad yr enw wrth iddynt grebychu yn yr hwyrnos.

IMG_7174.JPG IMG_7173.JPG IMG_7176.JPG

I admire the look (and fragrance) of a newly cut lawn – but I also admire the variety of plants that can sustain an equally impressive green carpet. Why do we resent ‘weeds’ so much? What is the definition of a ‘weed’ anyway? These ‘unwanted’ flowers are the genetic ancestors of our prize winning flowers. They also deserve a place on the podium.

So, tonight I quickly admired my uncut lawn – and the biodiversity and variety and of migrant occupiers. The clover, the lesser trefoil, and the buttercup. But tonight’s favourite was the common daisy. In Welsh it carries the name of ‘Llygaid y dydd’ (The eyes of the day) and when you see it recoiling at night then you fully appreciate the derivation of the name.

IMG_7175.JPG

17.6.18 30 Days Wild #17 Multiple shades of stratus grey

(ENGLISH FOLLOWS)

Am ddiwrnod arbennig i edrych lan ac edmygu’r cymylau. Y cymylau stratus yw y rhai mwya’ diflas i nifer o bobl. Sdim patrymau pert neu gyfle i weld eleffantod! Sdim amrywiaeth. Sdim symudiad. Dim ond un blanced cyson yn geidwad i’r glaw mân. Ond heddiw, mi roedd yn dywyswr diferion gwerthfawr o ddŵr i’r planhigion a’r anifeiliaid. Mae wedi bod yn gyfnod sych iawn – ac mae arogl persawr y trofannau yn brofiad pleserus yng ngorllewin Cymru.

Rhinwedd arall i’r cymylau hyfryd yma yw i ddymchwel y ffin rhwng tir, gorwel ac awyr. Mae popeth yn unedig – am gyfnod.

IMG_7168.JPG   IMG_7169.JPG

Every day in all types of weather brings something different to appreciate and study. In a day of ‘dull’ grey monotone, the stratus and nimbostratus clouds still provide plenty of contrast and interest. There may not be many opportunities to look for imaginative shapes or cloud elephants, but there is nothing threatening in the slow moving and drizzle giving skyline.

And in that precipitation, the plants and animals receive a welcome drop of rain after the recent dry spell. The essential fragrance of the tropics temporarily rests in West Wales.

My favourite feature, however, is how the stratus clouds merge the defining features of land, horizon and sky. Everything feels connected. Everything feels unified – for a while.

16.6.18 30 Days Wild #16 House Party

(ENGLISH FOLLOWS)

Mae gen i dŷ haf – ar waelod yr ardd. Lle delfrydol i fynd ar wyliau am awr neu ddwy! Mi fuodd e’n gyfle bore ma i ddiffodd y radio, i ymlacio ac i wrando ar adar y to yn canu (yn y to) ac yn cyfathrebu (eto) gan eu bod nhw’n byw yn y to! Mae rhannu’r un gofod gyda chyd-drigolion yn fraint ac yn anrhydedd- y han fwya o’r amser!

Weithiau mae cyfle i wrando a gwylio yn sgiliau anghyfarwydd yn y byd sydd ohoni. Y dasg oedd i drial gweithio mas beth oedd bwrdwn a chynnwys y sgwrs. Yn sicr, mai tipyn o gynydd yn yr egni amser mae bwyd o fewn cyrraedd.

Mae clip yn y ddolen Twitter – nid oes modd i osod y clip fan hyn.

 

So, I have a summer house (grand title!) at the bottom of the garden and it’s perfect place to go on holiday for an hour or two! This morning, I muted the radio and relaxed whilst listening to the House Sparrows who have a mutual claim on the summer house by the nature of their name (just like Scottish clans!) In fact, there are at least 3 nests there this year so the singing can get quite loud, but they seldom party beyond 9 o’clock.

Sharing the same living space with co-inhabitants is such a joy for the majority of the time!

The ability to sit, watch and listen are disappearing skills in this rapidly moving world. My task is to try and decode some of the messages in the chirps and the songs. One thing is certain, the volume, intensity and energy certainly increases when food arrives in the vicinity.

I’ve placed a clip on Twitter with this link!

 

 

 

 

 

 

15.6.18 30 Days Wild #15 Buzzard audio

(ENGLISH FOLLOWS)

A’i fi yw e, neu os unhryw un arall yn mwynhau clywed galwad y boda? Galwad sy’n neud i adar arall ymateb yn addiffynnol iawn ac i fod yn gwbwl wyliadwrus o’r grym tu ôl i’r prydferthwch. Mi fues i’n grwando ar y 2 ‘ma bore ma. Yn cylchdroi yn yr awyr gyda cyn lleied o ymdrech. Yn cylchdroi wrth sylwi ar bob manylyn ar y llawr. Y manylyn sy’n amhosib i fi weld – tra mod i’n 6 troedfedd ac mae’r adar tua 100 troedfedd yn yr awyr! Falle fod ‘na fygythiad yn yr alwad, ond dwi wrth fy modd yn ei glywed.

 

IMG_7156.JPG   IMG_7155.JPG

IMG_7157

 

Is it me, or does anyone else find the call of a buzzard comforting? I know it’s a trigger for defence and battening down the hatches for other birds, but I get hypnotised by it.

I watched these 2 this morning. Circling with such little effort. Harnessing the power of air pressure. And even though they seemed to be circling aimlessly, they had a greater sense of what was around my feet than I did. I’m 6 foot tall. They were about 100 feet in the air. But they were the master – and I was the hypnotised bystander.