26.6.19 30 Days Wild #26 Iechyd Da.

Weithiau, mae eistedd yn yr awyr agored yn ddigon.

Yr heulwen. Yr awel. Caneuon yr adar. Yr awyr. Y llonyddwch. O ie – a’r cwrw (mae hopys yn wyllt iawn – Humulus lupulus) Iechyd da.

IMG_8102

Sometimes, a chance to sit outside is as wild as you want to be.

The sun. The breeze. The bird soundscape. The sky. The tranquility. Oh yes – and the beer (hops are pretty wild things you know – Humulus lupulus). Iechyd Da.

25.6.19 30 Days Wild #25 Evelyn Glennie

Dwi wastod wedi rhyfeddu ar ddawn Evelyn Glennie, a dyna oedd yr peth cynta’ ddath i’n feddwl wrth ddarganfod y morgrug ‘ma heddi. Sdim clustiau da morgrug. Mae nhw’n clywed drwy ddadansoddi dirgryniadau gyda’u traed. Dwi’n edmygu morgrug hefyd.

I’ve always admired Evelyn Glennie, and that was my first thought when I saw this ant colony today. Ants don’t have ears, they ‘hear’ through feeling vibrations with their feet. I admire ants too.

24.6.19 30 Days Wild #24 Art and soul

Ein traeth lleol yw’r hyfryd harbwr Porth Tywyn a hen harbwr Penbre. Cwpwl o fisoedd yn ôl mi roedd Andy Goldsworthy tebyg wedi crwydro’r traeth a gadael ei marc/farc. Wrth i weddill Gymru drafod Banksy – mi oedd rhywbeth yr un mor drawiadol wedi’i greu yn y gorllewin – heb fawr o sylw.

Our local beach is Porth Tywyn harbour and the old harbour in Penbre. Whilst the Welsh news were manic with the Banksy in Port Talbot, this Andy Goldsworthy tribute passed very quietly in this westerly port. Who’s the mystery artist?

A week later, nature miraculously transformed the sculpture into full 3D

23.6.19 30 Days Wild #23 Siôn a Siân

Bore ‘ma, oedd rhagolygon tywydd am yr wythnos yn darogan glaw bob dydd (heb law dydd Mercher). Erbyn pnawn ‘ma, mae’r cyfan wedi newid. Dwi’n falch fy mod yn byw ar blaned sydd ddim yn rhagweladwy.

Pwy arall sy’n cofio’r Siôn a Siân i helpu da’r tywydd? A ‘Siôn ‘run shwt’ yn gyson ar y naw!

IMG_8057

This morning, the forecast for the week was rain every day barr one. By tonight. It’s a very different picture. I love the fact that the weather is beyond predictable science. Or do I just appreciate the fact that the weather is beyond control? Either way, it works for me. And does anyone else remember a ‘Siôn a Siân’ to predict their weather? No? Ok, then, just me.

 

images

 

22.6.19 30 Days Wild #22 Life and Death

Un o’r llyfrau sydd wedi creu argraff mawr ar fy mywyd yw’r llyfr ‘Mysteries of Life and Death’. Mi fuodd yn rhan allweddol o’m mhlentyndod. (Dim Sali Mali i fi!)

Mi oedd arogl marwolaeth yn gyffredin iawn yng nghefn gwlad wrth i anifail drigo yn y goedwig. Dwi ddim yn sylweddoli arno cymaint dyddiau ‘ma (neu fi sy’n treulio llai o amser yn yr awyr agored?

Un peth sy’n sicr, mae llai o anifeiliaid ar ochr yr hewlydd – ac nid safon y gyrrwyr sydd wedi gwella.

Dyma fochyn daear ar y ffordd i Drimsaran:

As opposed to the usual list of influential childhood books, my ‘most read’ book was a fairly gruesome ‘Mysteries of Life and Death’ (I blame the school bookclub!)

Death as a process of life has always been fascinating to me. The cyclic nature. It probably explains my lack of a quest for a religion to appease my curiosity. I simply don’t need it. I don’t fear it.

The smell of death was also a part of my childhood. A rotting carcass in the woods, or the side of the road. It’s not a smell I encounter very often these days. I don’t think that improved driving skills is a factor, so I guess there are simply less animals.

This badger was on the Trimsaran road. If possible, I always try to move any road casualty off the road. Don’t know why exactly. Respect? Or to offer a carrion meal to the food chain? Probably a bit of both.

21.6.19 30 Days Wild #21 Spittlebug

Nes i golli pob blog ar gyfer 2017 wrth i hen gyfrifiadur farw. Un o’r pethau nes i archwilio oedd ‘llyfant y gwair cyffredin’ – philaenus spumaris. Tristwch oedd clywed am ymgyrch i adnabod lleoliadau’r trychfil wrth baratoi ar gyfer cyrhaeddiad ‘xylella’ ym Mhrydain. Dyma’r bacteria sydd wedi achosi cymaint o ddifrod yn Ewrop (ymhlith coed olewydd ac eraill). Y pryder nawr yw y bydd Xylella yn cyrraedd Cymru ac achosi cymaint o ddifrod i rywogaethau cynhenid – gan gynnwys y dderwen. Mae’r tirlun yn newid cymaint yn dilyn effaith Hymenoscyphus fraxineus ar goed ynn. Mae perygl mawr na fydd y genhedlaeth nesa’ yn gweld yr un fersiwn o Gymru a’r hyn sydd da ni ar hyn o bryd.

 

 

All my 30 Days Wild blog entries for 2017 died at the same time as my old MacBook. One of the entries was about the spittlebug – froghopper. It was dismaying to read this appeal on the BBC website:

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-48383730

There is a genuine impending threat that the ‘xylella’ bacteria is about to arrive in Wales and Britain. If so, there’s a huge potential impact on a number of native species including oak trees. The impact of Hymenoscyphus fraxineus (ash dieback) is quite horrific already. If our oak trees are also under attack – this version of Wales that we now enjoy will never be the same again.

Today, I completed a survey to identify the location of spittlebugs and to identify which species. Just in one patch of our garden (predictably lavender) there were 29 juvenile spittlebugs. With the help of the guidance, they were identified as the Meadow Spittlebug, Philaenus spumarius. I’ll now try to find some Neophilaenus and Aphrophora species when I’m out and about.

20.6.19 30 Days Wild #20 Welsh, proud and a fungi

Felly, Cymru yw un o wledydd mwya’ cyfoethog y byd am fadarch, ffwng a stwff. Dros 112 o rywogaethau. Fel popeth arall mae nifer ohonyn nhw’n diflannu. Dwi’n edmygu mycolegwyr yn fawr. Ymddiddori mewn pwnc arbennigol lle mae’r nifer o’r engrheifftiau’n cael eu hadnabod fel pethau hyll. Sai’n meddwl bo nhw’n hyll. Mae nhw’n hyfryd. Ond mae nhw’n newid cymaint yn ystod eu cylch bywyd fel bod e’n anodd eu hadnabod. Fydda’i fyth yn mycolegwr. Dyma rhai sy’n tyfu ar bwys llwybr cyhoeddus ym Mhenbre.

IMG_8033

So, Wales is a very rich country when it comes to fungi. With over 112 species (with many in decline) we have a resource to be protected – despite the apparent lack of ‘beauty’ (eye of the beholder and all that). In fact, I really admire mycologists.

In 2016 the number of fungi species outnumbered the number of mycologists. Plantlife Cymru decided to do something about it.

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-38015638

I wonder how they’re getting on?

If any read this, perhaps they can confirm if these found on a rotting stump near a public footpath in Pembrey today are glistening ink caps / coprinus micaceous? I’ll never be good enough to call myself a mycologist.