24.06.2021 30 Days Wild #24 Gwennol y glennydd

Gwennol y glenndd / Riparia riparia / Sand martin

Am enw. Gwennol y glennydd. Mae hyd yn oed adar yn tynnu tuag at gynghanedd.

A dyma’r gwennoliaid lleol ym Mhorth Tywyn.

Allwch chi weld y wennol yn y llun cynta’?

Ma’r enw Cymraeg i’r apus apus (Swift) hefyd o gymorth wrth ddod i adnabod y wahaniaeth rhwng adar sy’n debyg iawn. Ma’r ‘wennol ddu’ yn crynhoi un o’r gwahaniaethau hynny sydd o gymorth i bawb wrth adnabod y gwahaniaeth.

Rhyfeddod yw’r daith anhygoel i bob un o deulu’r ‘hirundine’. A gwyrth yw eu bod yma o gwbwl – yn enwedig wrth ystyried bod y boblogaeth wedi bron diflannu dwy waith yn yr hanner canrif ddiwetha’ oherwydd sychder gaeafol yn yr Affrig.

Pa obaith i’r dyfodol wrth ystyried newid hinsawdd?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s